Autóval van, de ivott? Vagy jól esne egy ital? Mi vagyunk a megoldás! Profi sofőreink kedvező árakon hazaszállítják Önt a saját autójával és utasaival együtt. Ne kockáztassa jogosítványát, hívjon minket bizalommal! …és ráadásul olcsóbb, mint az oda-vissza taxizás!

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma:

1.1. A DRIVESHAFT Kft. (3535 Miskolc, Hegyalja u. 205. sz.) és szerződött partnerei - továbbiakban: Szolgáltató - a Megrendelő részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatást (sofőrszolgálat) biztosítja, a Szolgáltató honlapján (http://www.miskolcisofor.hu) közzétett érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

1.2. A Szolgáltató sofőrszolgálatot működtet, mely a Megrendelő igényei alapján, a megrendelő saját személygépkocsijával történő fuvarozását, utaztatását végzi.

A Megrendelő a szolgáltatás telefonon (+36 20 411 4141-es telefonszámon keresztül), e-mailben (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen keresztül), okostelefonos alkalmazáson keresztül vagy személyesen történő megrendelésekor elfogadja jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A szolgáltatás megrendelésének elvállalása

 

2.1. A Szolgáltató a megrendelést abban az esetben vállalja, ha az

- nem ütközik hatályos jogszabályba (pl.: szállítható személyek száma);

- a személy és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti;

- elháríthatatlan körülmények nem akadályozzák (pl.: időjárási, vagy útviszonyok)

- a szükséges eszközök (megfelelő személygépkocsi, okmányok) rendelkezésre állnak.

A szolgáltatás a fentieken túl megtagadható a 2.3 pontban foglalt esetekben is.

A szolgáltatás elvállalása előtt a Megrendelőt szóban és/vagy a fent megjelölt honlapon feltüntetett árlista vagy árkalkulátor segítségével a szolgáltatási díjról tájékoztatni kell.

2.2. A szolgáltatás megrendelésének formái

A szolgáltatás elvállalása (szerződéskötés) történhet az e célra szolgáló hírközlő eszközök igénybevételével szóban vagy írásban (telefonon, e-mailben) vagy egyéb módon (pl. személyesen).

A Megrendelő részéről a szerződési ajánlat elfogadását jelenti, ha a szolgáltatás díjának megismerése után (a megrendeléskor szóban történő tájékoztatás, és/vagy a Szolgáltató honlapján feltüntetett árlista alapján) a tartózkodási helyének és a célállomásnak a megjelölésével az igénybevételi szándékát jelzi.

Az e célra szolgáló hírközlő eszközök igénybevételével történő megrendelés esetén a Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni kell a megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról. Az e-mailen keresztül történő megrendelés kizárólag érdeklődésnek minősül, ez esetben a Szolgáltatónak nincs visszajelzési kötelezettsége.

A megrendelés felvételekor a Szolgáltató rögzíti a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat, különösen a Megrendelő tartózkodási helyét (a gépkocsi pontos helyét), a célállomást, a gépkocsi típusát, valamint a szolgáltatás igénybevevőjének azonosítására alkalmas információkat, továbbá a Megrendelő esetleges speciális kívánságait (pl. kitérő, várakozás, stb).

Telefonon történő megrendelés esetén a Szolgáltató a telefonhívásokat a későbbi esetleges vitás kérdések elkerülése érdekében rögzítheti.

2.3. A szolgáltatás megtagadásának jogszerű esetei

A Szolgáltató megtagadhatja a szolgáltatás elvállalását, amennyiben a megrendelés a Szolgáltató honlapján közzétett üzemidején kívül eső időpontra vonatkozna, valamint ha a Megrendelő

  • az úti célját (a célállomást) nem tudja, vagy nem akarja közölni,
  • fertőző beteg, súlyosan sérült (a mentők értesítése és a kiérkezésig a segítségnyújtás kötelező), oly mértékben ittas, illetve kábítószer hatása alatt áll, hogy szállítása balesetveszélyt jelenthet, vagy
  • a sofőr személyi biztonságát, illetve a vagyonbiztonságot veszélyezteti, garázda magatartással konfliktushelyzetet idézhet elő
  • élő állatot kíván szállítani és ennek feltételei nem biztosítottak, vagy a sofőr fél vagy undorodik a szállítandó állattól;
  • olyan szolgáltatást is igénybe kíván venni, amelyhez a sofőr kellő ismerettel és engedéllyel nem rendelkezik (pl.: csomagszállítás, ügyintézés, személyi védelem stb.);
  • nem fogadja el a szolgáltató által felkínált kiérkezési időt;
  • az árlistától el akar térni, vagy nyilvánvalóan fizetésképtelen;

továbbá, ha a Szolgáltatót előre nem látott hatósági intézkedés, rendkívüli műszaki vagy időjárási körülmény akadályozza meg a megrendelési cím elérésében.

A Szolgáltató akkor is megtagadhatja, illetve megszakíthatja a szolgáltatás végzését, ha ezen körülményre csak a megrendelés teljesítése során derül fény.

 

3. A Szolgáltató felelősségével kapcsolatos nyilatkozat:

3.1. A Szolgáltató kijelenti, hogy azon személygépkocsival összefüggésben, amellyel a Megrendelő szállítása történik, a műszaki engedély és eredetiség vizsga érvényességéért, a gépjármű más személy által történő vezethetőségéért (pl. céges autó, külföldi rendszám, stb.), a gépjárműben található dolgokért, illetve a gépjárművel kapcsolatban esetlegesen harmadik személyt megillető jogosultságokért felelősséget nem vállal, ezeket nem vizsgálja. Ezek vonatkozásában felmerülő következmények a Megrendelőt terhelik.

 

4. A Szolgáltató kötelezettségei:

4.1. A Szolgáltató munkavállalója (sofőr) által okozott esetleges károk megtérítésére a Szolgáltató felelősségbiztosítással rendelkezik. Amennyiben Megrendelő érvényes CASCO biztosítással rendelkezik, a CASCO bizotsítának kell fedeznie a keletkezett kárt, de ebben az esetben a Szolgáltató köteles megfizetni a  személygépjárműre érvényes CASCO biztosítás önrészét. Amennyiben Megrendelő érvényes CASCO biztosítással nem rendelkezik, a Szolgáltató felelősségbiztosítása fedezetet nyújt a Sofőrnek felróható okból bekövetkezett kárra legfeljebb 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió forint összeg erejéig. Ezen összeg feletti kár, illetve Magyarország területén kívül keletkezett kár megtérítésére a Szolgáltató nem kötelezhető.

Szolgáltató felelősségvállalása nem terjed ki arra az esetre, ha a Sofőrnek felróható okból keletkezett káresemény következtében harmadik személy gépjárművében kár keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személy gépjárművében keletkezett kár megtérítése kizárólag Megrendelő gépjárműve kötelező biztosításának terhére történik.

Szolgáltató csak és kizárólag olyan kárért vállal felelősséget, amelyek bekövetkeztét Megrendelő közvetlenül az esemény után, még annak helyszínén a Sofőrnek jelzi és egyben a Szolgáltató diszpécsere felé telefonon bejelenti.

4.2. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás ideje alatt bekövetkező, a gépjármű műszaki állapotából eredő meghibásodásokért, valamint az olyan közlekedési szabálysértésekből vagy egyéb külső körülményekből eredő károkért, amelyek nem a sofőr hibájából következtek be.  A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá az olyan egyéb körülményekért, amelyekről nincs tudomása (pl. a gépjármű lopott, illegális tartalommal bír, vagy a járművet vezető lehetséges személyek körét egyéb rendelkezés korlátozza).

 

5. A szerződés hatálya:

5.1. A felek között a szerződés a 2.2. pontban foglaltak szerinti módon, egy alkalomra jön létre. Amennyiben a Szolgáltatás megtagadásának oka csak a helyszínen (a Megrendelő tartózkodási helyén) vagy útban a helyszín felé derül ki, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató kiszállással kapcsolatos költségeit megfizetni. Ennek összege a honlapon közölt árlistában feltüntetett díj 80%-a, de legalább 2600 Ft. Ugyanez a díj számolható fel, ha a Megrendelő a szerződés létrejöttét követően, de még a Szolgáltató sofőrjének kiérkezése előtt jelzi elállási szándékát a korábban létrejött szerződéstől, kivéve, ha az elállási szándék jelzése telefonon keresztül legalább 1 órával a fuvar kért időpontja előtt megtörténik.  A fuvarozás megkezdése utána a Megrendelő csak a teljes díj megfizetésével állhat el a szerződéstől.

5.2. A szolgáltatás díját a megrendelő a célállomásra érkezéskor – egyéb megállapodás hiányában – készpénzben (Forintban) köteles megfizetni a sofőrnek. A sofőr a gépjármű kulcsait a díjfizetéssel egyidejűleg adja át a Megrendelő részére. A szolgáltatás teljesítésével (a gépjármű kulcsainak átadásával) a felek közötti szerződés megszűnik.

5.3. Szolgáltató vagy sofőrje a Megrendelő által megadott helyszínre történő érkezést követően a megérkezés tényéről tájékoztatja a Megrendelőt, vagy erre kísérletet tesz, majd ekkortól kezdve figyeli az eltelt időt.  Amennyiben Szolgáltató sofőrje - nem saját hibájából eredően – a megérkezéstől számított 5 percen belül nem tud elindulni a Megrendelő gépjárművével, akkor ezen időponttól számított minden megkezdett 5 perces várokozás után Szolgáltató 500,- Ft, azaz Ötszáz forint várakozási díjra jogosult.  A várakozási díjat a Szolgáltató sofőrje a viteldíjhoz hozzászámítja.

Szolgáltató Megrendelő kérésére az úti célra történő eljutás közben egy vagy több kitérőt is tehet. Szolgáltató mérlegelési körébe tartozik, hogy megítélje a kitérő mértékét. Szolgáltató sofőrje azt az útvonalat tekintheti kitérőnek, mely meghosszabbítja a normál utazási időt a kiindulási és a végcél közötti legrövidebb úthoz képest. A kitérő díja 500,- Ft, azaz Ötszáz forint és 3.000,- Ft, azaz Háromezer forint közötti összeg lehet, melynek pontos megállapítására egyoldalúan a Szolgáltató sofőrje jogosult a kitérő időigényére és távolságban mért hosszára való tekintettel.

5.4. Amennyiben a Megrendelő nem teljesíti a díjfizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon érvényesíteni ezen jogát oly módon, ahogyan az a követelésének kielégítését a legeredményesebben szolgálja.

A követelés érvényesítésével kapcsolatos minden kiadás, költség – hacsak a felek a szerződésben eltérően nem állapodnak meg – a Megrendelőt terheli.

 

6. Vegyes rendelkezések:

6.1. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre egyebekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

6.2. Felek a szerződésből eredő bármely jogvitájukat elsődlegesen egyeztetéssel, közös megegyezéssel rendezik. Amennyiben a jogvita peren kívüli rendezésére lehetőség nincs, felek – hatáskör függvényében – a Miskolci Városi Bíróság, illetőleg a B-A-Z Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Tuesday the 26th. ----- Miskolc első és egyetlen Sofőrszolgálata, 2008 óta az Önök szolgálatában! ----- Edited T.D ----- Templates Joomla 3.3